មូលហេតុ ៧ យ៉ាងដែលហេតុអ្វីបានជាអាជីវកម្មជោគជ័យ មានអ្នកកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យនិងគណនេយ្យករ

អ្នកកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យ និងគណនេយ្យករ គឺសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្ម និងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែរ។ អ្នកត្រូវការអ្នកកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យ និងគណនេយ្យករ ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់អ្នកនៅពេលអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើន។ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនយល់ច្បាស់ពីចំនុចខាងលើ នេះគឺជាហេតុផល ៧ យ៉ាងដែលធ្វើឱ្យអាជីវកម្មជោគជ័យ គួរតែជួលអ្នកកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យនិងគណនេយ្យករ។

១​ អ្នកមិនយល់ដឹងពីគណនេយ្យ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ដឹងពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកមានការពិបាកក្នុងការបង្កើតរបាយការណ៍ ឬអ្នកមិនយល់ដឹងពីគណនេយ្យ អ្នកទំនងជាត្រូវជួលគណនេយ្យករ─យ៉ាងហោចណាស់ពីដំបូង─ដើម្បីបង្វឹកអ្នកក្នុងរឿងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់។ គណនេយ្យករម្នាក់អាចនិយាយជាមួយអ្នកដោយប្រើពាក្យងាយស្រួលយល់ និងបង្រៀនអ្នកពីរបៀបគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន។ លើសពីនេះទៀតអ្នកមិនចង់ខកខានព័ត៌មានសំខាន់ៗ ឬធ្វើឱ្យមានកំហុស ដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកខាតបង់ជាច្រើននៅពេលក្រោយ។ គណនេយ្យករម្នាក់អាចនាំអ្នកនិងអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដើរនៅលើផ្លូវត្រូវ។

២ ប្រាក់ចំណូលកំពុងកើនឡើងប៉ុន្តែប្រាក់ចំណេញគឺមិនមាន។

ប្រសិនបើអ្នកលក់បានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកមិនបានមើលឃើញពីប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ទេគណនេយ្យករអាចពិនិត្យមើលគោលដៅចំណាយរបស់អ្នកនិងចង្អុលបង្ហាញពីកន្លែងដែលអ្នកអាចកាត់បន្ថយចំណាយឬធ្វើការកែតម្រូវផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នក។

៣ វិនិយោគិនរបស់អ្នករំពឹងថានឹងមានរបាយការណ៍ពីអ្នកហិរញ្ញវត្ថុអាជីព។

គណនេយ្យករអាចបង្កើតរបាយការណ៍លម្អិតនិងត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឱ្យវិនិយោគិនរបស់អ្នកសប្បាយចិត្តនិងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តោតលើការងារដូចជាការរីកលូតលាស់អាជីវកម្ម។ លើសពីនេះទៀតប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកប្រាក់កម្ចី ឬមូលនិធិពីវិនិយោគិន អ្នកនឹងត្រូវបង្ហាញផែនការអាជីវកម្មដែលមានរៀបចំតាមត្រឹមត្រូវ។ គណនេយ្យករម្នាក់អាចជួយអ្នកក្នុងការៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកដោយធានាថាអ្នកបានគិតពីអ្វីគ្រប់យ៉ាង។

៤ អ្នកបានរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។

រកលុយបានច្រើនគឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យ។ ទោះយ៉ាងណានៅពេលអ្នកពង្រីកអ្នកនឹងបម្រើអតិថិជនកាន់តែច្រើនជួលបុគ្គលិកកាន់តែច្រើនយកអ្នកលក់បន្ថែមនិងច្រើនទៀត។ របស់ទាំងអស់នោះតម្រូវឱ្យមានក្រដាសស្នាម និងលេខជាច្រើន ហើយវាអាចក្លាយជាមិនអាចទៅរួចសម្រាប់អ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រង។

៥ ការកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យនាំជួយអ្នក ឲ្យផ្តោតលើភារកិច្ចសំខាន់ៗជាច្រើន។

ប្រហែលជាអ្នកមានចំណេះដឹងផ្នែកគណនេយ្យខ្លះ ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងបញ្ជីគណនេយ្យរបស់អ្នកកំពុងរារាំងអ្នកពីការបំពេញភារកិច្ចដែលអាចធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើនដោយផ្ទាល់ (ឧទាហរណ៍ការទទួលបានអតិថិជនថ្មី ឬផ្លាស់ទៅទីផ្សារថ្មី) ឬការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព (ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាការងារ ឬដោះស្រាយបញ្ហាសេវាកម្ម) ។ ជួលគណនេយ្យករ ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចផ្តោតលើការឈ្នះអាជីវកម្មបន្ថែមច្នៃប្រឌិតបង្កើតក្រុមរបស់អ្នកនិងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀត។

៦ អ្នកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការធ្វើសវនកម្មមួយ។

គណនេយ្យករនឹងនាំអ្នកតាមរយៈដំណើរការស្មុគស្មាញនេះដោយរៀបចំឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសវនកម្មឬដោយធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរពន្ធដារជំនួសអ្នក។ គណនេយ្យករម្នាក់អាចសន្សំសំចៃពេលវេលានិងថវិការដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកនិងផ្តល់ការណែនាំក្នុងកំឡុងពេលតានតឹងជាពិសេស។

៧ អ្នកធ្វើផែនការជាច្រើនគេក្នុងការទិញឬលក់អចលនទ្រព្យឬលក់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកចង់រីកចម្រើនតាមរយៈការទិញយកលក់ផ្នែកខ្លះនៃអាជីវកម្ម ឬលក់អាជីវកម្មទាំងមូលគណនេយ្យករអាចណែនាំអ្នកឆ្លងកាត់ដំណើរការនេះ និងកំណត់ប្រតិបត្តិការ ដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវបង់ពន្ធច្រើនពេកទេ។