OVERVIEW

Advance Grand Formula Co., Ltd (AG) គឺជាក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម គណនេយ្យ ពន្ធ និងសេវាកម្មប្រឹក្សាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយនឹងស្តង់ដារពិភពលោក។ យើងប្តេជ្ញាជួយសហគ្រិន សហគ្រាសទីផ្សារមធ្យម និងក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ពួកគេ។

យើងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយនៃការអនុវត្តដែលផ្តោតលើឧស្សាហកម្មជាមួយនឹងអ្នកជំនាញឯកទេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិ ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅក្រសួងផ្សេងៗ  និងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។

លើស​ពី​នេះ​ទៀត ការ​ទទួល​ស្គាល់​ក្រុមហ៊ុន​របស់​យើង​មានអាជ្ញាប័ណ្ឌដូចតទៅ៖

  • ក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ពីនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម
  • ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មពី វីទ្យាស្ថានគណនេយ្យករជំនាញនិងសវនករកម្ពុជា
  • អាជ្ញាប័ណ្ណភ្នាក់ងារពន្ធដារ លេខ TA202204002។

ទស្សនវិស័យ​របស់​យើង

ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺដើម្បីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុត ដែលយើងស្វែងរកការកសាងទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំ និងយូរអង្វែងជាមួយអតិថិជនរបស់យើង ដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពដែលអាចទុកចិត្តបាន សេវាកម្មប្រកបដោយឯកជនភាព និងបង្កើនតម្លៃ។

បេ​សកម្ម​របស់​យើង

ការស្វែងយល់ពីអតិថិជន

ការយល់ដឹងអំពីអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនរបស់យើង ការជួយពួកគេកំណត់តម្រូវការរបស់ពួកគេ និងបំពេញបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេ និងការស្វែងរកឱកាសដែលជំរុញពួកគេឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យគឺជាបេសកកម្មរបស់យើង។

ការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះឧត្តមភាព

ជាងនេះទៅទៀត ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់យើងលើភាពជោគជ័យរបស់អតិថិជន ជម្រុញឱ្យយើងសង្កេតមើល លើសពីតួលេខ ដើម្បីមើលឃើញឱកាស បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយនៅក្នុងគ្រប់ការចូលរួម។ ប្រាកដណាស់ ការច្នៃប្រឌិត ភាពសកម្ម ការងារជាក្រុម និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយបើកចំហ គឺជាចំណុចសំខាន់នៃវិធីសាស្រ្តរបស់យើង។

សេវាកម្មរបស់យើង

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង 10 ឆ្នាំ ជំនាញរបស់យើងរួមមានគណនេយ្យសាធារណៈ និងបទពិសោធន៍ជាមួយសាជីវកម្មអន្តរជាតិ អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម និងអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ Advance Grand Formula បង្កើតដំណោះស្រាយអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ។

យើងរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនិងតម្រូវការរបស់ស្តង់ដារគណនេយ្យ

យើងផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាលខ្លី។

យើងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រប្រកួតប្រជែង សម្រាប់សហគ្រិន និងក្រុមហ៊ុននានា។

យើងផ្តល់ជូនសេវា សវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ, ការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ, នីតិវិធីតាមការយល់ព្រម, ការអនុលោមតាម។

យើងជួយ ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន បញ្ជីសាខា និងតំណាងក្រុមហ៊ុន ការអនុលោមតាមច្បាប់ប្រចាំឆ្នាំ និងការរក្សាការចុះបញ្ជីច្បាប់ និងការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ និងការអនុញ្ញាតនៅក្រសួងនានា។

គុណតម្លៃរបស់យើង

សុចរិតភាព

តែងតែដោះស្រាយជាមួយអតិថិជន និងសហការីរបស់យើងដោយយុត្តិធម៌ និងសីលធម៌។ ទទួលបានទំនុកចិត្តតាមរយៈសកម្មភាពរបស់យើង។

ការគោរព

ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងនាំទៅរកផលិតភាពកាន់តែច្រើន និងការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិក។

ឧត្តមភាព

យើងតែងតែខិតខំដើម្បីឧត្តមភាព ហើយមិនមានការរឹតត្បិតដោយវិធីដែលអ្វីៗធ្លាប់បានធ្វើនោះទេ។