ទេសចរណ៍

ទេសចរណ៍គឺជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំងបួនដែលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ ចំណែក​បី​ទៀត​គឺ​កាត់ដេរ​សម្លៀក​បំពាក់ និង​ស្បែកជើង កសិកម្ម និង​សំណង់។ វិស័យទេសចរណ៍មានចំនួន 21% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងឆ្នាំ 2019 ដោយផ្អែកលើធនាគារពិភពលោក។ ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្បីល្បាញដោយសារតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកចំនួនបីគឺ ឧទ្យានបុរាណវិទ្យាអង្គរ ប្រាសាទព្រះវិហារ និងតំបន់បុរាណវិទ្យាសំបូរព្រៃគុក។

យើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើសវនកម្មដោយផ្អែកលើស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជា (CIFRS) និងស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (CIFRS សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម)។

អតិថិជនទេសចរណ៍របស់យើងរួមមានៈ

  • Mekong Disvoery Co., Ltd.

STAY UP TO DATE WITH AUDIT, ACCOUNTING, TAX AND LEGAL UPDATES FROM US