ពន្ធដារ

យើងផ្តល់នូវការប្រឹក្សាពេញលេញទាក់ទងនឹងច្បាប់ស្តីពីការយកពន្ធពីសាជីវកម្មពន្ធនិងយុទ្ធសាស្រ្តពន្ធរហូតដល់ការយកពន្ធប្រចាំខែនិងពន្ធប្រចាំឆ្នាំ។ សេវាកម្មពន្ធត្រូវបានដឹកនាំដោយថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់យើងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ACCA, CPA, CMA, សញ្ញាប័ត្រពន្ធដារនៅកម្ពុជានិងភ្នាក់ងារពន្ធដារ។ ពួកគេមានបទពិសោធជាច្រើនឆ្នាំអំពីពន្ធកម្ពុជា។

យើងអាចជួយអ្នកនិងអង្គការ / អាជីវកម្មរបស់អ្នក៖

ពន្ធប្រចាំខែនៅកម្ពុជា៖

 • ពន្ធរំដោះលើប្រាក់ចំណេញ
 • ពន្ធកាត់ទុក
 • ពន្ធលើប្រាក់ខែ
 • ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម
 • ពន្ធជាក់លាក់លើទំនិញនិងសេវាកម្មមួយចំនួន
 • ពន្ធលើការជួលអចលនទ្រព្យ
 • ពន្ធស្នាក់នៅ
 • ពន្ធលើភ្លើងបំភ្លឺសាធារណៈ


ពន្ធកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ៖

 • ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
 • ពន្ធអប្បបរមា
 • ពន្ធប៉ាតង់
 • ពន្ធដីមិនបានប្រើប្រាស់
 • ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន
 • ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ ការផ្តល់យោបល់ឫការសួរពីតម្លៃ។

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៥ ៣៦ ៨៨៨៨

អ៊ីមែល៖ admin@advancegroupkh.com