New Taxpayer Classification in Cambodia
Applicable Industries: គ្រប់វិស័យ

នៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាសលេខ ០០៩ ស្តីពីការចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនៃអ្នកជាប់ពន្ធក្រោមរបបអ្នកជាប់ពន្ធវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯង ("ប្រកាស ០០៩")។

ប្រកាសលេខ ០០៩ ជំនួសប្រកាសលេខ 025 ស្តីពីការចាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធ ដែលត្រូវបានចេញក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2018។ ប្រកាសលេខ ០០៩ មានគោលបំណង កំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស ដើម្បីឱ្យមានសង្គតិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង ប្រមូលចំណូលពន្ធគ្រប់ប្រភេទឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព តម្លាភាព និងសមធម៌ ស្របតាមការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស ត្រូវផ្អែកលើកម្រិតផលរបរប្រចាំឆ្នាំទៅតាមវិស័យចម្បង រួមមានវិស័យកសិកម្ម វិស័យឧស្សាហកម្ម និងវិស័យសេវាកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម។

អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាសត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា៣ប្រភេទ ដូចខាងក្រោម៖

ទី១៖ អ្នកជាប់ពន្ធតូច គឺជាសហគ្រាសឯកបុគ្គល ឬសហគ្រាសសហកម្មសិទ្ធិ ដែល៖

 • មានផលរបរប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី ២៥០លានរៀល ដល់ ១០០០លានរៀល សម្រាប់វិស័យកសិកម្ម, សេវាកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ឬ
 • មានផលរបរប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី ២៥០ លានរៀល ដល់ ១៦០០លានរៀល សម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម ឬ
 • មានផលរបរក្នុងរយៈពេល៣ខែ ជាប់គ្នាណាមួយ ដែលបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំប្រតិទិនចរន្តចាប់ពី ៦០លានរៀលឡើងទៅ ឬ
 • រំពឹងថា មានផលរបរក្នុងរយៈពេល៣ខែ ជាប់គ្នាខាងមុខ ចាប់ពី៦០លានរៀលឡើងទៅ ឬ
 • ចូលរួមដេញថ្លៃ ពិគ្រោះថ្លៃ ឬស្ទង់ថ្លៃ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឬសេវារួមទាំងភាស៊ី។

ទី២៖ អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម គឺជាបុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌ ណាមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

 • មានផលរបរប្រចាំឆ្នាំលើសពី ១០០០លានរៀល ដល់៤០០០លានរៀល សម្រាប់វិស័យកសិកម្ម ឬ
 • មានផលរបរប្រចាំឆ្នាំលើសពី ១០០០លានរៀល ដល់៦០០០លានរៀល សម្រាប់វិស័យសេវាកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ឬ
 • មានផលរបរប្រចាំឆ្នាំលើសពី ១៦០០លានរៀល ដល់៨០០០លានរៀល សម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម ឬ
 • ជាសហគ្រាស ដែលបានចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គល ការិយាល័យតំណាង ឬ
 • ជាស្ថាប័នរដ្ឋថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ សមាគម ឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានា ឬតម្រោងដែលស្ថិតក្រោមស្ថាប័នទាំងនេះ ឬ
 • ជាបេសកកម្មទូត និងកុងស៊ុលបរទេស អង្គការអន្តរជាតិ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការ បច្ចេកទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនានា ឬគម្រោងដែលស្ថិតក្រោមស្ថាប័នទាំងនេះ។

ទី៣៖ អ្នកជាប់ពន្ធធំ គឺជាបុគ្គល ដែលស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយ ក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

 • មានផលរបរប្រចាំឆ្នាំលើសពី ៤០០០លានរៀល សម្រាប់វិស័យកសិកម្ម ឬ
 • មានផលរបរប្រចាំឆ្នាំលើសពី ៦០០០លានរៀល សម្រាប់វិស័យសេវាកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ឬ
 • មានផលរបរប្រចាំឆ្នាំលើសពី ៨០០០លានរៀល សម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម ឬ
 • ជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិ សាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស ឬ
 • ជាសហគ្រាស ដែលបានចុះបញ្ជីជាគម្រោងវិនិយោគ មានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

ក្នុងករណីផលរបរដែលអ្នកជាប់ពន្ធបានប្រកាសចំណូលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងនូវផលរបរជាក់ស្តែងរបស់អ្នកជាប់ពន្ធទេនោះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមានសិទ្ធិធ្វើចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធឡើងវិញដោយផ្អែកលើតម្លៃទ្រព្យសកម្ម ដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសខាងក្រោម៖

១​. អ្នកជាប់ពន្ធតូច៖

 • សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធក្នុងវិស័យកសិកម្ម សេវាកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម៖ ទ្រព្យសម្បត្តិអាជីវកម្មសរុបចាប់ពី ២០០,០០០,០០០ រៀល (ប្រហែល ៥០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក) ដល់ ១,០០០,០០០,០០០ រៀល (ប្រមាណ ២៥០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក)
 • សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម៖ ទ្រព្យសម្បត្តិអាជីវកម្មសរុបចាប់ពី ២០០,០០០,០០០ រៀល (ប្រហែល ៥០,០០០ ដុល្លារ) ដល់ ២,០០០,០០០,០០០ រៀល (ប្រហែល ៥០ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក)

២. អ្នកបង់ពន្ធមធ្យម៖

 • សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធក្នុងវិស័យកសិកម្ម សេវាកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម៖ ទ្រព្យសម្បត្តិអាជីវកម្មសរុបចាប់ពី ១.០០០.០០០.០០០ រៀល (ប្រមាណ ២៥០.០០០ ដុល្លារ) ដល់ ២.០០០.០០០.០០០ រៀល (ប្រមាណ ៥០ ម៉ឺនដុល្លារ)
 • សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម៖ ទ្រព្យសម្បត្តិអាជីវកម្មសរុបចាប់ពី ២,០០០,០០០,០០០រៀល (ប្រហែល ៥០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក) ដល់ ៤,០០០,០០០,០០០ រៀល (ប្រហែល ១,០០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

៣. អ្នកជាប់ពន្ធធំ៖

 • សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធក្នុងវិស័យកសិកម្ម សេវាកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម៖ ទ្រព្យសម្បត្តិអាជីវកម្មសរុបលើសពី 2,000,000,000 រៀល (ប្រហែល 500,000 ដុល្លារអាមេរិក)
 • សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម៖ ទ្រព្យសម្បត្តិអាជីវកម្មសរុបលើសពី 4,000,000,000 រៀល (ប្រហែល 1,000,000 ដុល្លារអាមេរិក)