ពន្ធប្រចាំខែ

សេវាកម្មពន្ធត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅ ACCA, CPA, CMA, សញ្ញាប័ត្រផ្នែកពន្ធដារនៅកម្ពុជានិងទីភ្នាក់ងារពន្ធ។ ពួកគេមានបទពិសោធជាច្រើនឆ្នាំអំពីពន្ធកម្ពុជា។

យើងអាចជួយអ្នកនិងអង្គការ / អាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយនឹងពន្ធប្រចាំខែរួមមាន៖

  • ពន្ធរំដោះលើប្រាក់ចំណេញ
  • ពន្ធកាត់ទុក
  • ពន្ធលើប្រាក់ខែ
  • អាករតម្លៃបន្ថែម
  • ពន្ធជាក់លាក់លើទំនិញនិងសេវាកម្មមួយចំនួន
  • ពន្ធលើការជួលអចលនទ្រព្យ
  • ពន្ធស្នាក់នៅ
  • អាករបំភ្លឺសាធារណៈ
 
ស្វែងបន្ថែមពីច្បាប់ថ្មី

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ ការផ្តល់យោបល់ឫការសួរពីតម្លៃ។

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៥ ៣៦ ៨៨៨៨

អ៊ីមែល៖ admin@advancegroupkh.com